تشخیص؛جان بخشی به اشیا!

لب بگشا که می دهد لعل لبت به مرده جان…

/حافظ

GD Star Rating
loading...
تشخیص؛جان بخشی به اشیا!, ۵٫۴ out of 10 based on 29 ratings
Share

درج یک نظر